Skip to content

Дэлхийн усны тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх

Ус бол бидний өдөр тутмын амьдралын бүхий л салбарт чухал үүрэгтэй амин чухал нөөц юм. Манай үйлчлүүлэгчдийн бүх үйл ажиллагааны чухал элемент нь ус юм. 2030 он гэхэд усны эрэлт хэрэгцээ байгаа нийлүүлэлтээсээ 40 хувиар илүү гарна гэж дэлхийн мэргэжилтнүүд таамаглаж буй дэлхийн зах зээлд хэрэглэгчид санхүүгийн хувьд тогтвортой бизнесээ явуулахын тулд усыг хэрхэн зөв ашиглах вэ гэдэг асуудал улам бүр нэмэгдэж байна. Манай усны менежментийн өргөн хүрээний шийдэл нь дэлхий даяарх хэрэглэгчиддээ үйл ажиллагаанд нь нөлөөлж буй усны хэрэглээг багасгах, дахин ашиглах, дахин боловсруулахад тусалдаг. Бид өөрсдийн ажлаараа үйлчлүүлэгчдэд хэрэглэж буй усаа хэрхэн хадгалах, хэрэглээгээ багасгахад туслаад зогсохгүй зардлыг оновчтой болгохын зэрэгцээ гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэхэд нь тусалдаг.

Бид санал болгодог:

 • Салбарын туршлага, газар дээрх үйлчилгээ
 • Урьдчилсан боловсруулалт: хөргөх ус, бойлер, процессын хэрэглээний бүх усны менежментийн шийдэл
 • Цэвэршүүлгийн дараах: усны хэрэглээг багасгах, гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэх, зардлыг оновчтой болгохын тулд усны нийт менежментийн шийдэл

Бид нийлүүлдэг:

 • Аюулгүй байдал анхдагч – соёл
 • Усны нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх дэвшилтэт технологи; тэргүүлэгч 3D TRASAR™ технологи
 • Усны хэрэглээг багасгах, дахин ашиглах, усны тухай мэдлэгийг ашиглах
 • Үйлдвэрлэлийн болон зохицуулалтын шаардлагад нийцсэн усны хэрэглээний шийдэл

Зориулсан шийдлүүд:

 • Хүнд үйлдвэр: химийн үйлдвэр, металл үйлдвэрлэл, эрчим хүчний үйлдвэр
 • Хөнгөн үйлдвэр: хүнс, ундааны үйлдвэр, хөнгөн үйлдвэрлэл
 • Цаасны үйлдвэр, үйлдвэрлэл
 • Уул уурхай, ашигт малтмалын үйлдвэрлэл, олборлолт
Cart
Back To Top