Skip to content

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ НЭГДҮГЭЭРТ

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ НЭГДҮГЭЭРТ : ECOLAB ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, ГЭМТЭЛИЙГ ТЭГ БАЙЛГАХ ЗОРИЛГО ТАВИН АЖИЛЛАДАГ.

https://www.facebook.com/watch/?v=1158639145294783

ECOLAB-ийн хувьд аюулгүй байдал бол хамгийн үнэ цэнэтэй зүйл юм. Бид хүмүүс, олон нийт болон байгаль орчноо хамгаалахын тулд нэгдсэн удирдлагын системээрээ дамжуулан аливаа үйлдэл, үйл ажиллагаа бүрт аюулгүй ажиллагааг тогтоож өгсөн. Бүхий л үйлдэл аюулгүй мөчөөс эхлэх бөгөөд хэрэв аюултай нөхцөл байдал үүссэн ямар ч тохиолдолд “Stop Work Authority” буюу “Ажлын зогсоох эрх”-ийг ашиглаж болно. Бид осол аваар гарахгүй байхыг эрмэлзэж, эрсдлийг бууруулж, багийн гишүүдийг чадавхижуулж, өдрийн төгсгөлд хүн бүр гэртээ аюулгүй харьдаг.

https://en-ae.ecolab.com/corporate-responsibility/social/safety-and-health

Cart
Back To Top