Skip to content

AC-101 (25 кг)

Хүнсний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, шугам хоолойн СИП цэвэрлэгээний шүлтлэг шингэн бэлдмэл.

ҮНЭ

449,700.00 

САВЛАГАА
25 кг
НАЙРЛАГА
ШИНЖ ЧАНАР

Өнгөгүй тунгалаг, шингэн

ХАДГАЛАХ ХУГАЦАА
3 жил
ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Хүнсний үйлдвэрийн СИП төхөөрөмж, шугам хоолойн цэвэрлэгээнд зааврын дагуу 1-2%-ийн уусмал бэлтгэн хэрэглэнэ.

ДАГАЛДАХ БИЧИГ БАРИМТ (Зөвхөн бүртгэлтэй хэрэглэгч нарт харагдана)
Cart
Back To Top